Aktualności


W Oporowie dbamy o kulturę i naszą przeszłość

Data:
Kategoria: Dofinansowania

W dniu 13 lipca  2020 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „W Oporowie dbamy o kulturę i naszą przeszłość” zgłoszonego przez sołectwo Oporów realizowanego w miejscowości Oporów o wartości całkowitej 26 200,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano wymianę poszycia dachowego na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie, uporządkowanie terenu wokół biblioteki oraz utworzenie miejsca pamięci.