Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

przeznaczono na dofinansowanie  zadań inwestycyjnych:

I. Remont części drogi gminnej Nr 102 354 E

Dofinansowanie z RFIL – 85.000,00 zł

Wartość inwestycji – 224.500,00

 

II. Przebudowa dróg wewnętrznych – działki o numerach ewidencyjnych:

46-obręb Golędzkie, 11-obręb Jaworzyna-Skarżynek,  72-obręb Kurów Parcel, 55-obręb Oporów,  45 -obręb Szczyt,  35/1-obręb Wola Prosperowa

Dofinansowanie z RFIL – 415.000,00  zł

Wartość inwestycji –  608.100,00 zł