Uchwała Nr XIV/53/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/54/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/55/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019-2022.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/56/19 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/57/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020 – 2023.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/58/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/59/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/60/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/61/19 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/62/19 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Oporów.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XIV/63/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA Włodzimierz – nieobecny
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX