UCHWAŁA NR XIX/92/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI Michał – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka – –
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – –
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XIX/93/20 z dnia 8 września 2020 r.zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI Michał – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka – –
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – –
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

UCHWAŁA NR XIX/94/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI Michał – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka – –
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – –
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX