Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Oporów w 2022 roku
Zadanie: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Oporów  w 2022 roku“ w  kwocie ogólnej zadania 68.538,77złotych zostało
Read more.
„Bezpieczniej pod dachem”
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
„Tradycyjnie i zdrowo”
01 Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie
Read more.
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów
Gmina Bedlno w partnerstwie z gminą Oporów rozpoczęła realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy
Read more.
Reaktywacja świetlicy w Kamiennej
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
Nowy dach na świetlicy w Świechowie
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
Miejsce dla strażaków i KGW
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
Kultura pod dachem
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
Dofinansowanie na odnawialne źródła energii
Wójt Gminy Oporów Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Read more.
Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Oporowie im. Jana Pawła II”
Gmina Oporów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie  zadania „ Utworzenie ekopracowni
Read more.