Wyniki głosowań X Sesji Rady Gminy Oporów z dnia 09.08.2019

Uchwała Nr X/38/19  w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  gminy, zmiany o Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia  2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok i zmiany Uchwały Nr IX/36/19 Rady Gminy Oporów z dnia 21 czerwca 2019r.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna – spóźniona
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel – nieobecny
WORKOWSKA AnitaX

 

 

Uchwała Nr X/39/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Oporów

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna – spóźniona
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel – nieobecny
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr X/40/19 w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel – nieobecny
WORKOWSKA AnitaX

 

 

Uchwała Nr X/41/19 w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie  nieruchomości

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel  – NIEOBECNY
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr X/42/19 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania  kandydatów  na ławników  do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie  na kadencję 2020 – 2023

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel – NIEOBECNY
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr X/43/19 w  sprawie przyjęcia  Gminnego programu Wspierania  Rodziny na  lata 2019-2021

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel – NIEOBECNY
WORKOWSKA AnitaX