W Urzędzie Gminy Oporów został uruchomiony Punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt konsultacyjny będzie czynny w poniedziałki i w piątki w godzinach 8:00 do 13.00 .

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/