W Urzędzie Gminy Oporów został uruchomiony Punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt konsultacyjny będzie czynny w poniedziałki i w piątki w godzinach 8:00 do 13.00 .

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy aktualne dane, ze stanem na dzień 30.09.2022 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Oporów (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy), w celu umieszczenia ich na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2023 roku

Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Gmina Oporów7962 38 415804,38