Uchwała XV/64/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie uchwalenia określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecny
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała XV/65/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecnyX
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała XV/66/20 z dnia 26.02.2020r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecny
SZCZEPANIAK Andrzej – nieobecny X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała XV/67/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecny
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała XV/68/20 z dnia 26.02.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Oporów.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecny
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała XV/69/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2020 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecny
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała XV/70/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały XVII/80/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Oporów

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł – nieobecny
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX