Zobacz galerię zdjęć ze szkoleń

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH

 

DARMOWE  SZKOLENIA  KOMPUTEROWE

 

Zapraszamy do  wzięcia  udziału w  warsztatach  komputerowych
„E-AKTYWNI Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i  Łódzkiego”.

 

Gmina Oporów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera oraz wykorzystywania internetu w codziennym życiu.  Dzięki szkoleniom mieszkańcy naszej gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Szkolenia są całkowicie darmowe i przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gminy Oporów, którzy ukończyli 25 rok życia.

Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia  ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia. W szkoleniach weźmie udział 150 osób zamieszkujących Gminę Oporów.

Szczegóły procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie

W załączeniu ramowe scenariusze poniższych szkoleń:

 1. „Rodzic w Internecie”,
 2. „Mój biznes w sieci”,
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”,
 5. „Tworzę własną stronę internetową, blog”,
 6. „Rolnik w sieci”,
 7. „Kultura w sieci”.

Szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla Państwa terminach w Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Oporowie, w Szkole Podstawowej  w  Oporowie oraz  w  Szkole  Podstawowej  w  Szczycie. Prowadzone będą przez profesjonalnych, doświadczonych instruktorów, którzy zadbają o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie. Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering.

Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić odręcznie, pismem czytelnym  i podpisać  czytelnie:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

4. Oświadczenie_o_niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 

 

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia otrzymacie Państwo w Urzędzie  Gminy Oporów pokój Nr 9,   pod numerem telefonu 24 383 11 50;  na stronie internetowej Urzędu Gminy www.oporow.pl  oraz  na  stronie  Naszego Partnera  www.fwzr.pl/rezerwacje

 

GWARANTUJEMY:

– grupy o małej ilości uczestników,

– bezpłatne materiały szkoleniowe.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie  Gminy Oporów, pok. 9, I piętro, oraz na stronie internetowej www.oporow.pl, zakładka E-aktywni

Wypełniony formularz należy  dostarczyć:

 •  bezpośrednio do Urzędu Gminy Oporów, pokój  Nr 9 lub
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Oporów, Oporów 25;
  99-322 Oporów  z dopiskiem „formularz rekrutacyjny”;

 

Serdecznie zapraszamy!