Wyniki głosowań IX Sesji Rady Gminy Oporów z dnia 21.06.2019

Uchwała Nr IX/32/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek – NIEOBECNY
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX
WORKOWSKA AnitaX

 

 

Uchwała Nr IX/33/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek -NIEOBECNY
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr IX/34/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek – NIEOBECNY
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX
WORKOWSKA AnitaX

 

 

Uchwała Nr IX/35/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za rok 2018

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek – NIEOBECNY
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX
WORKOWSKA AnitaX 

 

Uchwała Nr IX/36/19 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek – NIEOBECNY
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr IX/37/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019-2022

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek – NIEOBECNY
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX
WORKOWSKA AnitaX