Uchwała Nr XVII/87/20 30 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/86/20 30 czerwca 2020 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/73/20 Rady Gminy Oporów z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2020-2024.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/85/20 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr XV/66/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/84/20 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020 – 2023.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/83/20 30 czerwca 2020 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/82/20 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2019 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

Uchwała Nr XVII/81/20 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/80/20 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

Uchwała Nr XVII/79/20 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX