Aktualności


ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA INTERESANTÓW Z PRACY URZĘDU GMINY OPORÓW

Data:
Kategoria: Prawo

OCENA DZIAŁALNOŚCI URZĘDÓW JAKO NOWA ZASADA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje  art. 14 a znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego.

Treść tego artykułu stanowi, iż „Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działalności urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.”

Realizując ten ustawowy obowiązek, Urząd Gminy Oporów udostępnia naszym interesantom „Ankietę badania zadowolenia interesantów  z pracy Urzędu Gminy Oporów”,  która  dostępna jest  w formie elektronicznej na stronie internetowej  urzędu oraz w formie tradycyjnej (papierowej) – dostępna na stoliku w  w holu budynku.

Jak wynika z treści rządowego uzasadnienia celu nowelizacji ustawy, każdy organ administracji publicznej powinien dążyć do ciągłej poprawy jakości własnego funkcjonowania. Duży wkład w tym zakresie mają obywatele zwracający uwagę na istotne problemy występujące w funkcjonowaniu urzędów i proponujący rozwiązania zmierzające do usprawnienia ich działalności. Umożliwienie stronom postępowań administracyjnych dokonywania oceny działalności urzędów i pracowników stanowi nową wartość dodaną dla polskiej administracji publicznej i przyczyni do poprawy relacji na linii urząd – obywatel.

Wypełnij ankietę