NOWE INFORMACJE WS. 500+ I INNYCH ŚWIADCZEŃ

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

Od dnia 1 sierpnia 2017r. r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie przyjmowane są wnioski o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WAŻNE!

            Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2017/2018 należy złożyć do dnia  31 sierpnia 2017 r.

Jeżeli wniosek o świadczenia 500+ i fundusz alimentacyjny wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017 ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017..

Jeżeli wniosek o świadczenia 500+ i fundusz alimentacyjny wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017 ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia 2017..

 

Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017 ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.

Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną:
  a)    za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl
  b)    poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl)
  c)    za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oporowie w godzinach:

poniedziałek – piątek. 07.30-15.30,

 • drogą pocztową na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie, Oporów 25, 99-322 Oporów

Skąd pobrać formularz wniosku?

 • ze strony www.mrpips.gov.pl oraz tutaj
 • w siedzibie GOPS Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów

Od 01 sierpnia 2017r. obowiązują nowe formularze wniosków o wszystkie w/w  świadczenia.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 5 lub pod numerem telefonu 24 383 11 53

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 24 383 11 53 lub poprzez infolinię Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel.: 22 695 71 22.

 

Do pobrania:

Najważniejsze informacje w sprawie 500+ pdf

Jak złożyć wniosek 500+ on-line?

Ustawa o pomoc państwa w wychowaniu dzieci pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  pdf

Oświadczenie członków rodziny o dochodach  pdf

Oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego  pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie w KRUS pdf