Aktualności


Projekty współfinansowane z budżetu Samorządu Wojewódzkiego Łódzkiego

Data:
Kategoria: Dofinansowania

W dniu 22 czerwca  2018 r. zostały podpisane umowy między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację celową otrzymano dla :

1.    1) miejscowości  Samogoszcz na realizację projektu pn. „Biesiada –integracja sąsiedzka”. W ramach projektu zaplanowano zakup namiotu oraz wyposażenia (stoły i krzesła) oraz zakup materiałów do wykonania przez mieszkańców grilla.  Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli organizować spotkania integracyjne.

2.    Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu życia na wsi, rozwoju kultury lokalnej oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych, wpłynie na uatrakcyjnienie miejscowości oraz na większą integrację mieszkańców.

3.    Wartość całkowita projektu: 6 910,00 zł, otrzymana kwota dotacji  3 450,00 zł, stanowiąca 49,93 %  całkowitych kosztów projektu.

2) miejscowości Szymanówka na realizację projektu pn. „Świetlica= integracja”. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie remontu w świetlicy (m.in. wymiana otworów okiennych i drzwiowych, malowanie) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła oraz piecyk).

Poprawa stanu świetlicy wiejskiej i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców miejscowości Szymanówka pozwoli na większą integrację mieszkańców, stworzy miejsce spotkań młodzieży i innych grup społecznych.

Wartość całkowita projektu: 9 395,00 zł, otrzymana kwota dotacji  4 690,00 zł, stanowiąca 49,92 %  całkowitych kosztów projektu