Aktualności


„Modernizacja stadionu szkolnego we wsi Szczyt”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

 

W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację celową otrzymano dla miejscowości Szczyt na realizację projektu pn. „Modernizacja stadionu szkolnego we wsi Szczyt”. W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup nasion trawy, bramek z atestem oraz ławek. Mieszkańcy wyrównają teren i zasieją nową trawę.

Wartość całkowita projektu: 10 450,00 zł, przyznana kwota dotacji 9 450,00 zł.