Aktualności


Miejsce dla strażaków i KGW

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą Miejsce dla strażaków i KGW” zgłoszonego przez sołectwo Mnich Ośrodek realizowanego w miejscowości Mnich Ośrodek o wartości całkowitej 11 817,83 złotych.

W ramach projektu zaplanowano zaadaptować pomieszczenia gospodarcze na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu (garaż), w tym celu zostaną wykonane m.in.  następujące działania:  uporządkowanie pomieszczenia i terenu wokół budynku; zamontowanie okien i drzwi,  wymianę poszycia dachowego, zakup TOI TOI.