„Modernizacja stadionu szkolnego we wsi Szczyt”
  W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z
Read more.
„Świetlica-integracja”
  W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z
Read more.
„Wspólne działanie łączy pokolenia”
W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu
Read more.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów. Przebudowa stacji uzdatniania
Gmina Oporów  otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni
Read more.
EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Gmina Oporów ma udzieloną dotację do kwoty 20.600,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania z Wojewódzkiego Funduszu
Read more.
„OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II” 2018-2019
Gmina Oporów otrzymała dotację  w  wysokości 264.224,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację
Read more.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102 351 E”
Read more.
Projekty współfinansowane z budżetu Samorządu Wojewódzkiego Łódzkiego
W dniu 22 czerwca  2018 r. zostały podpisane umowy między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu
Read more.
EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Gmina Oporów otrzymała dotację  w  wysokości 9.900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację
Read more.
DOPOSAŻENIE GABINETÓW LEKARSKICH
Dwie szkoły otrzymają nowe wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. A wszystko za sprawą programu, którego realizacją zajmuje się Gmina Oporów. Zadanie
Read more.