Aktualności


Integracja społeczna 

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 15 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu  pod nazwą  Integracja społeczna  zgłoszonego przez sołectwo Samogoszcz  realizowanego w miejscowości Samogoszcz o wartości całkowitej 15 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano  zakup wyposażenia do przygotowania spotkań mieszkańców.