Miejsce dla strażaków i KGW
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
Kultura pod dachem
Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji
Read more.
Dofinansowanie na odnawialne źródła energii
Wójt Gminy Oporów Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Read more.
Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Oporowie im. Jana Pawła II”
Gmina Oporów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie  zadania „ Utworzenie ekopracowni
Read more.
EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA ROK 2020/2021
Gmina Oporów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie  zadania „Program Edukacji Ekologicznej
Read more.
W Oporowie dbamy o kulturę i naszą przeszłość
W dniu 13 lipca  2020 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów na podstawie, której Województwo Łódzkie
Read more.
Nasza świetlica, nasze miejsce spotkań – remont świetlicy w Kurowie
W dniu 13 lipca 2020 r. została podpisana umowa miedzy Województwem Łódzkim a Gminą Oporów na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże
Read more.
„Zdalna Szkoła+” kolejne komputery dla uczniów
Gmina Oporów złożyła kolejny wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła+” na sfinansowanie zakupu laptopów oraz oprogramowań dla uczniów, którzy nie
Read more.
„Zdalna szkoła” Komputery dla uczniów
Gmina Oporów 2 kwietnia złożyła wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu laptopów oraz oprogramowań dla uczniów, którzy
Read more.
EDUKACJA EKOLOGICZNA – „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ”
Gmina Oporów otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  wysokości 49 940,00 zł
Read more.