20 listopada 2017r. w Muzeum-Zamku w Oporowie świętowało 8 par małżeńskich, które przeżyły ze sobą już ponad 50 lat. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyznane jubilatom medale, wręczył Wójt Gminy Oporów Robert Pawlikowski.

Każda para otrzymała medale, legitymacje, czekoladki  oraz piękną wiązankę kwiatów. Podsumowaniem uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 12.00, były życzenia wypowiedziane przez wójta, jeszcze wielu wspólnych i szczęśliwych lat.

Po oficjalnej części uroczystości jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek. Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.