Aktualności


Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z uwagi na powyższe KAŻDY, kto posiada drób lub ptaki na terenie powiatu kutnowskiego (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kutnie.

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
  • przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości : od 779,95 do 7 799,56 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Urzędzie Gminy Oporów w pokoju numer 3 lub na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz do pobrania poniżej:

zgloszenie-utrzymywania-drobiu