Aktualności


„Wspólne działanie łączy pokolenia”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację celową otrzymano dla miejscowości  Świechów  na realizację projektu pn. „Wspólne działanie łączy pokolenia”. W ramach projektu zaplanowano m.in.  zakup materiału w celu założenia kostki brukowej przy świetlicy oraz drzew/krzewów. Zaplanowano także zakup namiotu ogrodowego oraz krzeseł. Mieszkańcy wykonają podbudowę i założą krawężniki i kostkę brukową oraz zasadzą zakupione drzewa/krzewy.

Wartość całkowita projektu: 13 150,00 zł, przyznana kwota dotacji 9 850,00 zł.