Aktualności


Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Oporów w 2022 roku

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Zadanie: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Oporów  w 2022 roku“ w  kwocie ogólnej zadania 68.538,77złotych zostało dofinansowano w formie dotacji w wysokości: 57.115,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z zawarta umową na  dofinansowanie
Nr 896/OZ/D/2022 z dnia 19 grudnia2022 roku.

W wyniku zrealizowanego zadania unieszkodliwiono  144,890 Mg wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Oporów.

 

Strony internetowe instytucji dotujących zadanie:

http://www.zainwestujwekologie.pl