Aktualności


„Tradycyjnie i zdrowo”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

01

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Tradycyjnie i zdrowo” zgłoszonego przez sołectwo Pobórz realizowanego w miejscowości Pobórz o wartości całkowitej 12 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano postawienie pieca z zadaszeniem (altaną) oraz  utwardzenie powierzchni pod zadaszenie.