Aktualności


Reaktywacja świetlicy w Kamiennej

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 9 500,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Reaktywacja świetlicy w Kamiennej” zgłoszonego przez sołectwo Kamienna realizowanego w miejscowości Kamienna o wartości całkowitej 11 048,04 złotych.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy poprzez przeprowadzenia prac remontowych (wymiana okien i drzwi,  wymiana oświetlenia wewnętrznego na lampy energooszczędne typu LED plafon  oraz  pomalowanie pomieszczeń), zakup stołów , zakup  sprzęt AGD ( lodówka, kuchenka gazowa) oraz drobnego  wyposażenia gospodarstwa domowego.