EKOLOGICZNE WĘDRÓWKI UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE- PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Gmina Oporów zrealizowała zadanie pn. „Ekologiczne wędrówki uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Oporowie- program edukacji ekologicznej” dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania 16 493,53 zł . Kwota dofinansowania wynosi 14 015,11 zł.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów, zorganizowano spotkania, warsztaty oraz wycieczki m.in. na plantację wikliny w Rogowie, do Lasu Łagiewnickiego, ogrodu botanicznego i zoo w Łodzi, na baseny termalne w Uniejowie, oczyszczalni ścieków w Kutnie, cukrowni w Dobrzelinie.  Celem projektu była realizacja zadań, które rozwiną świadomość ekologiczną uczniów klas młodszych, pozwolą poznać bliskie i dalsze środowisko przyrodnicze, rożne ekosystemy oraz ich funkcje.

  https://www.zainwestujwekologie.pl