Aktualności


Powiatowo-Gminne obchody 161. rocznicy Powstania Styczniowego w Oporowie.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

W niedzielę 28 stycznia 2024r. w Kościele Rzymskokatolickim p.w. Św. Marcina i Klasztorze Zakonu Paulinów w Oporowie odbyła się Msza Święta w 161 rocznicę Powstania Styczniowego. W trakcie mszy patriotyczną homilię wygłosił Proboszcz Parafii.

Uroczystość uświetnił koncert kolęd oraz pieśni patriotycznych przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.

W uroczystościach m.in. udział wzięli : Starosta Kutnowski – Daniel Kowalik oraz Wójt Gminy Oporów Robert Pawlikowski.

Rangę wydarzenia podniosła obecność pocztów sztandarowych: Proporzec 37 Pułku Piechoty, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Szczycie , Szkoły Podstawowej w Oporowie , Ochotniczej Straży Pożarnej w Oporowie, Poczet sztandarowy Powiatu Kutnowskiego i Poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Po mszy odbyło się nadanie medalu dla Szkoły Podstawowej w Szczycie – „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”.

Następnie głos zabrali zarówno Starosta Powiatu Kutnowskiego, jak i Wójt Gminy Oporów. Przemówienia były nacechowane duchem patriotycznym. W swym przemówieniu Wójt Gminy Oporów Robert Pawlikowski pogratulował Szkole Podstawowej w Szczycie wyróżnienia. Następnie przypomniał o udziale mieszkańców Gminy Oporów w zrywie narodowościowo – wyzwoleńczym.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Gminy Oporów walczących o wolność i niepodległość oraz salwą honorową.

Po uroczystościach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorącą grochówkę do Sali konferencyjnej znajdującej się tuż obok.