Aktualności


Pod dachem

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 15 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu  pod nazwą  Pod dachem  zgłoszonego przez sołectwo Podgajew  realizowanego w miejscowości Podgajew o wartości całkowitej 15 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano  wymianę dachu na świetlicy.