Aktualności


„Nowe oblicze Oporowa”

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Gmina Oporów otrzymała dotacje z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.992.000,00 zł. na zadanie pn. „Nowe oblicze Oporowa”. Całkowita wartość zadania 8.800.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wraz z instalacją mediów budynku po byłej Cukrowni w Oporowie oraz budynków towarzyszących wraz z zakupem wyposażenia. Zagospodarowanie terenu wokół budynków. Utworzenie m.in. sali widowisko-kinowej. Remont i rozbudowa budynków użyteczności publicznej. Utworzenie izby pamięci dotyczącej historii terenów Gminy Oporów. Modernizacja boisk wraz z terenami przyległymi.