Aktualności


Łatwiej trafić 

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 15 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu  pod nazwą  Łatwiej trafić  zgłoszonego przez sołectwo Janów  realizowanego w miejscowości Janów, Świechów Parcel, Łowiczówka o wartości całkowitej 15 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano  zakup znaków kierunku i miejscowości oraz znaków ostrzegawczych i zakazu oraz słupków i innych niezbędnych materiałów do montażu znaków, zakup lampy ulicznej solarnej oraz tablicy informacyjnej.