Aktualności


KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Oporów.

Wójt Gminy Oporów na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2022r., poz. 572 ze zm.) prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w roku 2020.

Projekt Programu dostępny na wniosek ww. organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 21 lutego 2023 roku.

Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy, opinia o projekcie Programu powinna zostać wydana w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu.

Na podstawie art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co rocznie do dnia 31 marca.

 

  WÓJT GMINY

                                                                                                  Robert Pawlikowski