Aktualności


KOLEJNA DROGA ODDANA DO UŻYTKOWANIA NA TERENIE GMINY OPORÓW

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi Powiatowej nr 2124E w sołectwie Podgajew.

Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Projekt obejmował ponadto nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Wkład finansowy Gminy Oporów to kwota 105.988,63 zł.

– Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Kutnowskiego mamy nową, bezpieczną drogę w gminie Oporów. Droga na tym odcinku była niezwykle zniszczona i utrudniała sprawne i bezpieczne poruszanie się po niej. Teraz mamy nową nawierzchnię, która posłuży naszym mieszkańcom i przyczyni się do bezpiecznego podróżowania. Mam nadzieje że w następnym roku nastąpi kontynuacja modernizacji tej drogi – mówi Robert Pawlikowski Wójt Gminy Oporów.