Aktualności


Grant sołecki „Spotkajmy się razem”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Spotkajmy się razem” zgłoszonego przez sołectwo Jurków Drugi realizowanego w miejscowości Jurków Drugi o wartości całkowitej 12 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano zakup namiotu wraz z osprzętem, zakup grilli gazowych, zakup krzeseł i stołów oraz akcesoria do grilla do pieczenia pizzy.