Aktualności


Grant sołecki „Bezpieczniej pod dachem”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Bezpieczniej pod dachem” zgłoszonego przez sołectwo Oporów realizowanego w miejscowości Oporów o wartości całkowitej 12 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano wymianę dachu na świetlicy, materiału plus usługa, zakup otworów wraz niezbędnymi materiałami.