Aktualności


Grant sołecki „Bezpieczniej do celu”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Bezpieczniej do celu” zgłoszonego przez sołectwo Samogoszcz  realizowanego w miejscowości Samogoszcz, Halinów o wartości całkowitej 12 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano zakup dwóch przystanków autobusowych oraz zakup znaków kierunku i miejscowości oraz znaków ostrzegawczych i zakazu oraz słupków i innych niezbędnych materiałów do montażu znaków.