Aktualności


Gmina z dofinansowaniami

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Gmina Oporów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 183.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, chodzi tutaj o przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów. Całkowity koszt zadania to kwota około 507.000,00 zł. Na to zadanie została ogłoszony już przetarg. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Pozytywnie rozpatrzony została również wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w konkursie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” .

Łączna kwota zadania 29.950,00zł. Kwota dofinansowania 25.350,00zł