Aktualności


Dopłata do wymiany azbestu

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Dokumenty będzie można składać od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

 

Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu. Budżet przewidziany na ten nabór to 250 mln zł.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku i których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunkiem koniecznym jest też objęcie zadaniem wymiany pokrycia dachu na całym budynku.

 

Wnioski będzie można składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych.