Aktualności


DOFINANSOWANIE DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Wójt Gminy Oporów

Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego, działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Wsparciem będą objęte:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • magazyny energii,
  • piece na biomasę,
  • pompy ciepła,
  • kolektory słoneczne.

Energia pozyskiwana z OZE może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Mieszkaniec pokrywa również koszty opracowania dokumentacji technicznej.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli ankiety oraz deklaracji.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Oporów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2023r.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 3 oraz pod nr telefonu 24 383 11 54 w godz. 7.30 – 15.30.

 

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta kolektory słoneczne

Ankieta fotowoltaika + magazyn energii

Ankieta – pompy ciepła

Ankieta – kotły na pellet