Aktualności


Dofinansowanie dla Klubu Sportowego i Seniorów

Data:
Kategoria: Bez kategorii
Gmina Oporów przekazała dla klubu sportowego „Olimpia Oporów” w bieżącym roku kwotę 15.000,00 zł oraz dokonała naprawy zniszczonych bramek na boisku szkolnym przez wandali, poprzez wstawienie nowych poprzeczek. Koszt naprawy to około 3.000,00 zł. W poprzednim roku klub sportowy otrzymał taką samą kwotę dofinansowania. Gmina zakupiła też dla Klubu traktorek do cięcia trawy za kwotę 12.500,00 zł.
Przyznane środki finansowe dotacji mają na celu wspieranie sportu, realizację zadań, których głównym celem jest wspieranie rozwoju umiejętności i zainteresowań członków stowarzyszenia.
Dofinansowanie od Gminy otrzymało również Stowarzyszenie Oporowscy Seniorzy w kwocie 5.000,00 zł. na promocję Gminy.
W roku poprzednim była to kwota nieco niższa i wynosiła 3.000,00 zł.
Seniorzy mają też możliwość nieodpłatnego korzystania z lokali gminnych, głownie Biblioteki.
Gmina od wielu lat wspiera klub sportowy, jak i seniorów.