Aktualności


Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 23 marca do 05 kwietnia 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Oporów na lata 2021-2026.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/613688/oporow-mieszkancy-oraz-strefa-spoleczna.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.