Aktualności


Debata w sprawie Raportu o stanie gminy za 2023 rok

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Informacja
o terminie składania pisemnego zgłoszenia o zabranie głosu w debacie

Informuję, że w dniu 28 maja 2024 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Oporów, na której Wójt Gminy przedstawi Raport o stanie gminy za 2023 r.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem mogą składać do Przewodniczącego Rady Gminy Oporów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców w terminie do dnia 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie należy:

  1. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów – pokój nr 9 do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 15.00.
  2. dostarczyć w sposób tradycyjny – za pośrednictwem Poczty Polskiej – w tym przypadku zgłoszenie będzie uwzględnione tylko gdy wpłynie do Urzędu Gminy Oporów do dnia 27 maja 2024 r

Projekt Raportu: Raport 2024 17.05.2024