Aktualności


ABSOLUTORIUM W GMINIE OPORÓW

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Na sesji, która odbyła się 26 czerwca 2024r. Radni Gminy Oporów zaakceptowali wykonanie budżetu gminy Oporów za 2023 rok i jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Oporów Robertowi Pawlikowskiemu. Delegacja Radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Oporów Marcinem Kraśkiewiczem złożyła gratulacje w imieniu wszystkich radnych.

Wójt skierował słowa uznania i podziękowania w stronę radnych, pracowników Urzędu Gminy Oporów, sołtysów oraz mieszkańców za zaangażowanie się w sprawy naszej Gminy.

W swojej wypowiedzi podkreślił, iż rok 2023 był naprawdę rokiem dobrym jeśli chodzi o inwestycje naszej Gminy . Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w roku 2023 udało się ich zrealizować za ponad 11 mln. zł.