Aktualności


Grant sołecki „Zawsze można się ogrzać”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Zawsze można się ogrzać” zgłoszonego przez sołectwo Mnich Ośrodek  realizowanego w miejscowości Mnich Ośrodek o wartości całkowitej 12 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano zakup dwóch piecy na pellet z nadmuchem i materiałem do instalacji, zakup farby do pomalowania ścian, pędzelków, itp., zakup terakoty i niezbędnych materiałów do jej położenia.