Aktualności


Dofinansowania Data publikacji 06 września 2021

Reaktywacja świetlicy w Kamiennej

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 9 500,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego czytaj dalej…

Dofinansowania Data publikacji 06 września 2021

Miejsce dla strażaków i KGW

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego czytaj dalej…

Dofinansowania Data publikacji 06 września 2021

Kultura pod dachem

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

Czytaj dalej