Aktualności


Dofinansowania Data publikacji 01 września 2022

„Bezpieczniej pod dachem”

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą czytaj dalej…

Dofinansowania Data publikacji 01 września 2022

„Tradycyjnie i zdrowo”

01 Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 12 000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

Czytaj dalej