Aktualności


Dofinansowania Data publikacji 06 września 2021

Reaktywacja świetlicy w Kamiennej

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 9 500,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego czytaj dalej…

Dofinansowania Data publikacji 06 września 2021

Miejsce dla strażaków i KGW

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego czytaj dalej…

Dofinansowania Data publikacji 06 września 2021

Kultura pod dachem

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu czytaj dalej…

Bez kategorii Data publikacji 03 września 2021

Podziękowania Wójta Gminy

PODZIĘKOWANIE dla Sponsorów Dożynek Gminnych Oporów 2021                              Wójt Gminy Oporów w imieniu Komitetu Organizacyjnego składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli finansowo oraz rzeczowo organizację Dożynek Gminnych. Wyrazy podziękowania kierujemy również do wykonawców czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

Czytaj dalej