Aktualności


Zwrot podatku akcyzowego

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Informujemy, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
28 – 29 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Do pobrania: