Aktualności


„Zdalna Szkoła+” kolejne komputery dla uczniów

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów złożyła kolejny wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła+” na sfinansowanie zakupu laptopów oraz oprogramowań dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło ww. wniosek. Zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 15 kwietnia podpisaliśmy Umowę. W ramach otrzymanego grantu zakupiono 17 laptopów oraz 17 oprogramowań. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie z tereny gminy Oporów, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Całość dofinansowania wynosi 44 956,50 zł.