Aktualności


Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Prawo

Oporów dnia 3 listopada  2017

RG.0002/XXXVII/2017

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2017r. /wtorek/ o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w bibliotece w Oporowie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Oporów.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI ;

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok.
  5. Zakończenie obrad.