Aktualności


Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Prawo

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2017r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w bibliotece w Oporowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Oporów.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI ;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III /9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Oporów.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

– przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 1. Zakończenie obrad.